Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-12-27         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
380 916,82 €
Projektui skirtas finansavimas:
380 916,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
379 635,26 €
Iš jo ES dalis:
380 916,82 €
Iš jo ES dalis:
379 635,26 €

Projekto I etape siekiama parengti Chemijos fakulteto (toliau - CHF) pastato Saulėtekio slėnyje statybos techninį projektą, ekspertizę ir investicijų projektą. CHF perkėlimas į slėnį yra integrali „Saulėtekio“ slėnio kūrimo veiksmų dalis ir turi būti vykdoma paraleliai su mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimu ir verslo įmonių ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo infrastruktūros sukūrimu. Taip privatūs slėnio partneriai, verslo atstovai galės lengviau daryti įtaką fakulteto studijų programų turiniui ir kokybei. To pasėkoje glaudus mokslo, studijų ir įvairių sričių verslo bendradarbiavimas užtikrins aukštą rengiamų specialistų kvalifikaciją, greitesnį jų įsitraukimą į mokslinę ar gamybinę veiklą, taip pat padės tiksliau numatyti specialistų poreikį ir geriau jį tenkinti, efektyviau bus naudojama mokslinių tyrimų bazė, įvairesnės taps mokslinių tyrimų tematikos. I projekto įgyvendinimo etapas sudarys visas sąlygas sėkmingam II projekto etapo įgyvendinimui: CHF pastato "Saulėtekio" slėnyje statybai ir įrengimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto