Transeuropinio tinklo kelio E77 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) rekonstravimas (III etapas)

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2013-10-25         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
25 580 345,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
17 720 388,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
14 861 878,19 €
Iš jo ES dalis:
17 720 388,92 €
Iš jo ES dalis:
14 861 878,19 €

IA transporto koridorius yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T koridorių bei europinių magistralių infrastruktūroje. Šis kelias šiaurės-pietų kryptimi jungia Latvijos sostinę Ryga su Gdansku (Lenkija) per Kaliningrado sritį (Rusija). Kaliningrado sritis yra ir ateityje bus svarbi ne tik Rusijos Federacijai, bet ir Europos Sąjungai. Numatoma, kad artimiausioje ateityje, Kaliningrado Jūrų uoste bus perkraunama daugiau kaip 20 mln. tonų krovinių. Kaliningrado srities plėtros programoje numatomas spartus regiono ekonomikos augimas. Tikimasi, kad krovinių vežimas iš srities ir į ją augs apie 7–10 proc. per metus. Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas IA transporto koridoriumi būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio plotį, kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai, bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones. Numatomi rekonstruoti ruožai neatitinka transporto koridoriams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldami nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti 3 kelio ruožus (kurių bendras ilgis – 18,5 km), perstatyti 1 viaduką per geležinkelį, rekonstruoti 1 tunelinį viaduką, rekonstruoti 1 sankryžą su apšvietimu, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takus (bendras ilgis – 1,742 km), įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.