UAB "Softlines" eksporto potencialo didinimas užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Softlines"
Projekto pradžia: 2014-09-10         Projekto pabaiga: 2015-09-24
Bendra projekto vertė:
71 382,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 829,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 620,2 €
Iš jo ES dalis:
42 829,59 €
Iš jo ES dalis:
36 620,2 €

UAB "Softlines" užsiima minkštų baldų gamyba, kurių didžioji dalis parduodama už Lietuvos ribų. Įmonė, siekdama diversifikuoti riziką bei norėdama mažinti produkcijos savikainą ir pasiūlyti inovatyvius ir konkurencingus aukštos kokybės gaminius potencialiems užsienio partneriams, siekia efektyvių ir intensyvių rinkodaros sprendimų t.y. vykti į tarptautines parodas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.