UAB AUDĖJAS produktyvumo ir eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas"
Projekto pradžia: 2014-05-21         Projekto pabaiga: 2015-09-11
Bendra projekto vertė:
41 395,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 837,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 837,52 €
Iš jo ES dalis:
24 837,52 €
Iš jo ES dalis:
24 837,52 €

UAB AUDĖJAS (toliau - įmonė), savo veiklą pradėjusi 1946 m. kaip audimo ir verpimo bendrovė, šiuo metu yra moderniausia tekstilės bendrovė rytų Europoje, kuri gamina baldinius ir dekoratyvinius audinius. Vienas iš strateginių įmonės tikslų yra didinti pardavimus plečiant eksporto rinkas ir įsitvirtinant jose. Tik taip gali būti išlaikomas įmonės augimo potencialas bei užtikrinamas tarptautinis konkurencingumas. Projekto tikslias - aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas. Šis projektas yra būtinas siekiant skatinti įmonės apyvartos bei eksporto augimą. Įgyvendinant projektą planuojama sudalyvauti tarptautinėse parodose. Įgyvendinus projektą bus pritraukta privačių investicijų, paremtas eksporto didėjimas, teigiamas pasiekimų ir rezultatų poveikis užsienio partnerių paieškai bei pardavimams užsienio rinkose. Dalyvavimo parodose veikla įmonei ypač svarbi. Šių parodų metu UAB AUDĖJAS pristato klientams savo dizainerių sukurtas naujausias audinių kolekcijas bei užsitikrina kitų metų pajamas: pasirašomi nauji kontraktai, gaunami esamų klientų užsakymai, aptariamos bendradarbiavimo sąlygos, užmezgami kontaktai su naujais užsakovais, agentais, atstovais. Projektas yra patrauklus, nes kurs pridėtinę vertę ir įmonei, ir šaliai: 1. Bus didinamas įmonės prekės ženklo žinomumas užsienyje kartu didinant Lietuvos, kaip kokybiškos produkcijos gamintojos, patrauklumą; 2. Bus didinamas įmonės konkurencingumas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; 3. Planuojamos išlaikyti turimos eksporto pozicijos užsienio rinkose, skverbtis į naujas rinkas bei įmonės gaminamos produkcijos eksporto plėtra; 4. Bus prisidedama prie kitų Lietuvos įmonių, tiekiančių žaliavas įmonei, veiklos skatinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto