UAB „Optida“ eksporto plėtros projektas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Altechna Coatings"
Projekto pradžia: 2014-05-20         Projekto pabaiga: 2015-08-13
Bendra projekto vertė:
46 329,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
27 797,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
27 483,78 €
Iš jo ES dalis:
27 797,44 €
Iš jo ES dalis:
27 483,78 €

UAB "Optida" planuoja eksporto plėtros projektą. Projekto tikslas - aktyviai vystyti įmonės veiklą Europos ir tolimose rinkose, didinti įmonės produkcijos žinomumą ir pardavimus užsienyje. UAB „Optida“ dalyvausseptyniose tarptautinėse parodose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto