UAB "Enerstena" verslo produktyvumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "ENERSTENA"
Projekto pradžia: 2014-06-03         Projekto pabaiga: 2015-06-11
Bendra projekto vertė:
61 387,28 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 832,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 832,14 €
Iš jo ES dalis:
36 832,14 €
Iš jo ES dalis:
36 832,14 €

UAB „Enerstena“ įkurta 2002 m., pagrindinė įmonės veikla yra orientuota į biokuro šildymo katilu, o taip pat ir dujinių –skysto kuro šildymo katilų įrangos, kondensacinių ekonomaizerių gamybą. Integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema padeda planuoti, kurti, prižiūrėti, analizuoti ir gerinti organizacijos vykdomą veiklą laikantis galiojančių teisinių ir norminių reikalavimų. Aukšta gaminamos produkcijos kokybė leido pasiekti įspūdingų pardavimo augimo pajamų augimo (per 2013 m. daugiau kaip 2 kartus, nuo 39,6 mln. Lt iki 97,8 mln. Lt) ), esami laisvi gamybiniai pajėgumai bei planai juos didinti leidžia planuoti dar didesnius pardavimus ir pasiekti ženklių rezultatų. Todėl šiuo metu labai svarbus produktyvumo didinimas aktyviai ieškant užsienio partnerių ir rengiantis eksporto plėtrai. Svarbu ir tai, kad bendrovės pardavimų augimas turės didžiulę įtaką ir bendrovės tiekėjų pardavimo apimčių augimui, darbo vietų kūrimui. Svarbu ir tai, kad bendrovės produkcija pasižymi inovatyvumu ir naujausių technologijų naudojimu, bendrovėje nuo 2013 m. veikia tyrimų centras, kuris atlieka taikomuosius ir eksperimentinius tyrimus tiek bendrovei, tiek ir kitiems klientams ieškant pažangiausių sprendimų kuro, degimo, alternatyvios energetikos srityse. Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja dalyvauti svarbiausiose šakai parodose. Taip pat, projekto įgyvendinimo metu bendrovė parengs rinkodarinę medžiagą, skirtą įmonės gaminamos produkcijos pristatymui potencialiems pirkėjams. Projekto rezultatų pasiekimą spartesniu tempu įtakos gauta ES finansinė parama, kurios negavus eksporto plėtra bendrovėje būtų įgyvendinama siauresne apimtimi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto