UAB "Aza tours" pardavimų užsienio rinkose didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Aza tours"
Projekto pradžia: 2014-11-27         Projekto pabaiga: 2015-04-19
Bendra projekto vertė:
40 689,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 413,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 413,51 €
Iš jo ES dalis:
24 413,52 €
Iš jo ES dalis:
24 413,51 €

UAB "Aza tours" - jauna sparčiai auganti įmonė, vykdanti kelionių organizavimo veiklą. Įmonės teikiamos kokybiškos paslaugos, platus pažintinių ir egzotinių kelionių pasirinkimas sudaro sąlygas nuolat didinti lojalių klientų skaičių ir sėkmingai įsitvirtinti vidaus bei užsienio rinkose. Siekiant efektyviau išnaudoti užsienio rinkų potencialą ir taip padidinti įmonės produktyvumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, būtinas įmonės žinomumo užsienio rinkose didinimas. Viena iš efektyviausių priemonių - dalyvavimtas specializuotose tarptautinėse parodose. Siekiant eksporto rinkų plėtros ES parama įmonei yra labai reikšminga, kadangi su parama projektas būtų įgyvendintas platesniu mastu ir per trumpesnį laikotarpį. Tai sudarytų sąlygas greičiau pasiekti įmonės apyvartos ir eksporto pajamų didėjimą. Projektas padės įgyvendinti UAB "Aza tours" strateginį tikslą – didinti eksporto pajamas bendroje pardavimų struktūroje aktyviai veikiant užsienio rinkose ir įsitvirtinant jose. Šia strategija siekiama išnaudoti eksporto rinkų potencialą ir diversifikuoti įmonės pardavimų rinkas. Projekto metu UAB “Aza tours” dalyvaus specializuotose tarptautinėse užsienio parodose į kurias susirenka daugiausiai potencialių užsakovų ir partnerių. Įgyvendinus projektą planuojama padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, produktyvumą, darbo našumą, t.y. pagerinti svarbiausius įmonės veiklos rodiklius. Projektas turės didelį teigiamą poveikį ne tik įmonei, bet ir visam kelionių organizavimo sektoriui bei susijusių sektorių įmonių pardavimų didinimui, kadangi didėjantys įmonės pardavimai didins susijusiuose sektoriuose veikiančių įmonių pardavimo apimtis ir produktyvumą. Visa tai prisidės prie Lietuvos gerovės didinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto