Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas

Paramos priemonė
VP4-1.1-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Projekto pradžia: 2014-01-24         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
55 143,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
55 143,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
54 920,17 €
Iš jo ES dalis:
46 872,1 €
Iš jo ES dalis:
46 682,13 €

Projektas skirtas pasirengimui 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui. Projektu numatoma finansuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau - LRVK) pasirengimo 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui išlaidas, numatytas Vykdomų pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179. Projekto nauda ir būtinumas - įtraukimas į institucijų, kurios gali gauti Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninė paramą, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 metų sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-010, leis užtikrinti sėkmingą pasirengimą atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijas 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu bei tinkamą 2014-2020 m. veiksmų programos parengimą.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES strukturinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas
Kvietimo numeris:VP4-1.1-FM-01-V-04
Projekto kodas:VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto