UAB "GO-ERP" eksporto plėtra tikslinėse rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: GO-ERP, UAB
Projekto pradžia: 2014-10-08         Projekto pabaiga: 2015-09-17
Bendra projekto vertė:
51 707,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
31 024,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
31 024,38 €
Iš jo ES dalis:
31 024,38 €
Iš jo ES dalis:
31 024,38 €

UAB "GO-ERP" jauna IT sektoriaus įmonė, tačiau patikima savo srities profesionalė. Įmonė yra oficialus Microsoft Dynamics AX partneris, užsiimantis programavimo paslaugomis. Projektu siekiama tikslinėse eksporto rinkose pasiūlyti inovatyvius ir konkurencingus aukščiausios kokybės IT sprendimus potencialiems užsienio partneriams, kuriuos tikimasi rasti intensyviai dalyvaujant tikslinėse parodose. Pareiškėjui aktualiose tarptautinėse parodose. Tai leistų ne tik padidinti pardavimo pajamas užsienio rinkose ir rasti ten ilgalaikių užsakovų, tačiau ir sumažintų priklausomybę nuo vietinės rinkos, leistų sėkmingai konkuruoti, atsižvelgiant į aukštą įmonės paslaugų kokybę. Eksporto plėtros atžvilgiu būtent intensyvus dalyvavimas užsienio parodose, jose pristatant įmonės paslaugas efektyviausiai padidina galimybes plačiau įeiti į turimas rinkas ir užkariauti naujas. Siekiant įsitvirtinti naujose rinkose bus kuriamas specialiai joms pritaikytas prekinis ženklas ir individualūs IT sprendimai. "GO-ERP" siekianti aukštų tiklsų ir ambicinga bendrovė, todėl norint būti konkurencingais IT srityje siekiama pajamas generuoti ne tik vietinėje rinkoje, tačiau ir išplėsti esamas bei užkariauti naujas tikslines užsienio rinkas. O siekiant ilgalaikio apyvartos augimo ir konkurencingumo tarptautiniu mastu, būtina išlaikyti aukščiausią rinkos lūkesčius atitinkančią IT paslaugų kokybę ir nuolat pristatyti save svarbiausiose tarptautinėse parodose. Projektas būtinas efektyviam eksporto augimui, pardavimų tikslinėse užsienio rinkose užtikrinimui. Projekto dėka bus didinamas įmonės žinomumas užsienyje, o tai leis surasti naujų užsakymų net viso pasaulio rinkose. Projekto įgyvendinimas darys didelę įtaką Lietuvos AVAT pramonei, tiekėjų veiklos apimtims, produktyvumui, konkurencingumo didėjimui, darbo vietų išsaugojimui ir naujų sukūrimui. Be ES fondų finansavimo projekto įgyvendinti nebūtų įmanoma. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto gairų 2014-2020 m. prioritetinių tikslų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-028
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto