Medicininio turizmo veiklos efektyvinimas ir plėtra tikslinėse užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "ULA Technologies"
Projekto pradžia: 2014-10-14         Projekto pabaiga: 2015-04-04
Bendra projekto vertė:
62 056,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 233,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 233,55 €
Iš jo ES dalis:
37 233,55 €
Iš jo ES dalis:
37 233,55 €

UAB "ULA Technologies" – tolygiai besivystanti į ilgalaikį konkurencingumą ir augimą orientuota SVV įmonė. Šiuo metu įmonė yra priklausoma nuo kelių stambių užsakovų. Siekiant ilgalaikio UAB „ULA Technologies“ konkurencingumo augimo, įmonė siekia stiprinti medicininio turizmo veiklą, plėsti esamas bei ieškoti naujų eksporto rinkų. Projekto tikslas - užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didnimas. Projekte numatomas UAB "ULA Technologies" dalyvavimas tarptautinėse turizmui, įskaitant ir medicininį (sveikatinimo ir sveikatos) turizmą, skirtose parodose, siekiant padidinti prekės ženklo MedLT (MedLT.com MedicalTourismLithuania.com) žinomumą, pristatyti įmonės siūlomas sveikatos ir sveikatinimo paslaugas, o tuo pačiu ir didinti medicininio turizmo paslaugų eksporto apimtis. Numatoma, kad įgyvendinamas projektas leis įmonei padidinti tiek eksporto pajamas, tiek ir eksporto pajamų dalį bendroje įmonės pajamų struktūroje bei prisidės prie įmonės konkurencingumo augimo. Projektas skiriamas pareiškėjo teikiamų paslaugų (žmonių sveikatos priežiūros paslaugos), priskiriamų aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų sektoriams, eksportui didinti. Projekto įgyvendinimas darys teigiamą poveikį ne tik UAB "ULA Technologies" ilgalaikio konkurencingumo augimui, bet ir prisidės prie naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų Lietuvoje (gydytojai, medicininins personalas) sukūrimo bei esamų darbo vietų išlaikymo. Įgyvendinus projektą, teigiamą ekonominį poveikį pajus ne tik medicininio tarpininkavimo veiklą vykdanti UAB "ULA Technologies" bet ir tiesiogiai sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios medicinos bei sveikatos priežiūros įstaigos. Tai kartu prisidės prie vienos iš šiuo metu aktualiausių makroekonominių problemų - emigacijos sąlygojamo protų nutekėjimo, sprendimo. Aukštos pridėtinės vertės žmonių sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus plėtra savo ruožtu prisidės Lietuvos ūkio konkurencingumo didėjimo bei biudžeto pajamų augimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-034
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto