UAB "Kalvis" pardavimų didinimas užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Kalvis"
Projekto pradžia: 2014-10-16         Projekto pabaiga: 2015-05-15
Bendra projekto vertė:
61 740,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 044,37 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 044,37 €
Iš jo ES dalis:
37 044,37 €
Iš jo ES dalis:
37 044,37 €

UAB „Kalvis“ gamina itin aukštos kokybės pramoninius ir buitinius kieto kuro katilus ir įvairią technologinę įrangą. Įmonės gaminiai konkurencingi tiek vietos rinkoje, tiek jau esančiose eksporto rinkose. Įmonė numato įgyvendinti eksporto skatinimo projektą, siekiant išplėsti veiklą esamose rinkose ir sustiprinant konkurencines pozicijas jose. Projektas skirtas įmonės konkurencingumo Europos rinkoje didinimui. Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus. Šiuo metu projekto įgyvendinimas vien įmonės lėšomis neduotų akivaizdžios ekonominės naudos, kaip gavus ES paramą. Tikėtina, kad be ES paramos pasirengimas eksporto plėtrai į Europos šalių rinkas truktų ilgiau. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas ir įmonės gaminių eksporto augimas užtikrintų greitą investicijų į projektą ir inovatyvius produktus atsipirkimo laiką, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas užsienio rinkose). Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai ir klientai, kadangi gauta parama ir įgyvendintas projektas tiesiogiai prisidėtų prie vidutiniškai aukštų ir aukštų technologijų verslo plėtros Lietuvoje. Gauta parama leistų Lietuvos įmonei platesniu mastu, įtraukiant vietos ir tarptautinius partnerius, taip pat vykdyti mokslinės ir technologinės plėtros darbus, siekiant kurti naujus gaminius ir, tokiu būdu, kurti naujas, aukštos kvalifikacijos darbo vietas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-044
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto