UAB „Straikas“ pardavimų užsienio rinkose skatinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Straikas"
Projekto pradžia: 2014-10-19         Projekto pabaiga: 2015-09-24
Bendra projekto vertė:
61 879,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 127,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 622,96 €
Iš jo ES dalis:
37 127,77 €
Iš jo ES dalis:
30 622,96 €

UAB „Straikas” pradėjo savo veiklą 1999 metais. Šiuo metu bendrovė užsiima sulčių "Magnum" gamyba iš vaisių ir daržovių ir sėkmingai vysto prekybą Lietuvoje bei užsienyje. 2014 metais UAB "Straikas" ketina statinti gamyklą, skirtą gaminti ekologiškas vaisių ir daržovių tyreles, specializuotus vaisių ir daržovių produktus, skirtus diabetikams ar alergiškiems žmonėms. Projekto poreikį sąlygoja poreikis ieškoti naujų eksporto galimybių, didinant pardavimus užsienio šalyse. Siekiant įmonei didinti tarptautinį konkurencingumą, aktyviai vykdyti plėtrą ir pardavimus užsienio rinkose, padidinant įmonės eksportą, apyvartą, produkcijos kokybę, projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama specializuotose tarptautinėse parodose, parengiamos įvaizdžio gerinimo priemonės. Įgyvendinus projektą, planuojamas tiesioginis teigiamas poveikis Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimui, bus padidintas įmonių nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas, įmonės prekinis ženklo žinomumas, įmonių tiekėjų eksporto, apyvartos ir produkcijos kokybė bei sukuriama pridėtinė vertė.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-048
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.