UAB "Baltic Orthoservice" produktų, gaminamų naudojant adityvinės gamybos technologijas, pristatymas tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BALTIC ORTHOSERVICE"
Projekto pradžia: 2014-09-30         Projekto pabaiga: 2015-03-04
Bendra projekto vertė:
20 697,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 418,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 418,62 €
Iš jo ES dalis:
12 418,62 €
Iš jo ES dalis:
12 418,62 €

Projekto metu bus siekiama padidinti įmonės produktyvumą, žinomumą pasauliniu mastu, sudaryti sąlygas eksporto plėtrai naujose produktų ir paslaugų rinkose. Mūsų įmonei tai būtų viena iš pirmųjų progų pristatyti naują veiklos kryptį - savo sukurtus ir adityvinės gamybos technologijomis pagamintus standartinius ir individualius implantus, chirurginio gydymo instrumentines priemones bei kitus 3D spausdinimo inžinerinius sprendimus, produktus ir paslaugas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose padėtų užmegzti kontaktus su potencialiais klientais, tiekėjais ir partneriais žengiant į naujų įmonės produktų ir paslaugų rinką. UAB "Baltic Orthoservice" planuoja dalyvauti dvejose tarptautinėse, 3D spausdinimo industrijai skirtose parodose. Joms bus parengtos įvairios įmonės žinomumą didinančios priemonės - reklaminiai stendai, skrajutės, bukletai, plakatai, brošiūros ir kt. Manome, kad pasitelkus ES siūlomą pagalbą dalyvavimui tarptautinėse parodose pavyks sparčiau didinti įmonės produktyvumą ir žinomumą, greičiau ir efektyviau įžengti į naujas rinkas, užmegzti kontaktus su klientais ir partneriais, nes bus galima skirti daugiau lėšų reklaminės medžiagos parengimui ir sklaidai parodų metu, efektyvesniam stendo įrengimui. Taip pat pažymime, kad įgyvendinant projektą be ES paramos dėl didelių sąnaudų būtų atsisakyta dalyvauti vienoje iš dviejų parodų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-056
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto