UAB "Amber pasta" gaminių pardavimų plėtra naujose rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Amber pasta"
Projekto pradžia: 2014-10-19         Projekto pabaiga: 2015-09-05
Bendra projekto vertė:
72 405 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 443 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,79 €
Iš jo ES dalis:
43 443 €
Iš jo ES dalis:
12 312,79 €

UAB „Amber pasta“ yra didžiausia ir moderniausia makaronų gamintoja Baltijos valstybėse. Vienas iš UAB „Amber pasta“ strateginių tikslų – gaminamos produkcijos eksporto didinimas, naujų rinkų gaminamai produkcijai paieška bei siekti laiku patenkinti atsirandančius poreikius naujiems gaminiams. Lietuvos, o ir Pabaltijo makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų rinka yra santykinai labai maža, lyginant su įmonės apyvartom, todėl, siekiant įmonės esminių tikslų - bendros apyvartos ir gamybos apimčių didinimo, būtina plėsti eksporto pardavimų apimtis esamose užsienio rinkose bei ieškoti naujų rinkų. Projektas turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir tiekėjus) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto. Šios veiklos vykdymas sudarys galimybę įmonei savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų, atsakingų už įmonės plėtrą, veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leis pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarys galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau pristatyti naujai kuriamus produktus užsienio vartotojams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-057
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto