UAB „VENIPAK LT“ eksporto plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Venipak Lietuva"
Projekto pradžia: 2014-09-23         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
62 232,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 339,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 339,55 €
Iš jo ES dalis:
37 339,55 €
Iš jo ES dalis:
37 339,55 €

UAB „VENIPAK LT“ teikia skubių siuntų pervežimo paslaugas ir kitus logistinius sprendimus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Įmonė aktyviai prisideda prie siuntų rinkos plėtros ir, skirdama daug dėmesio ilgalaikiams ryšiams su klientais, užtikrina aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę. UAB „VENIPAK LT“ paslaugomis naudojasi virš 1000 įmonių, kurios savo prekes ar vertybes yra įsipareigojusios pristatyti greitai ir saugiai. Tai pat įmonė teikia kompleksines logistikos paslaugas, kurios padeda ne tik pristatyti prekes klientams, bet ir jas apskaityti, surinkti pinigus, gauti informaciją apie pristatymus bei užtikrina, kad siunta patikimai ir laiku pasieks gavėją. Skirdama išskirtinį dėmesį klientų aptarnavimo kokybei, įmonė siekia tapti geriausia paslaugų teikimo bendrove. Nuosekliai plėtodama veiklą Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse, įmonė pastebi kokybiškų ir greitų siuntų pervežimų paslaugų poreikį ir kitose šalyse. Siekiant plėtoti įmonės veiklą ir toliau vystyti teikiamas paslaugas bei logistinius sprendimus klientams užsienio šalyse, nuspręsta įgyvendinti projektą „UAB „VENIPAK LT“ eksporto plėtra“, kurio tikslas - naujų verslo ryšių, užsienio partnerių paieška, pasirengimas siuntų pervežimo paslaugų ir logistinių sprendimų eksporto plėtrai, taip sudarant sąlygas įmonės paslaugų eksporto apimčių ir produktyvumo didinimui. Projekto įgyvendinimo metu numatoma dalyvauti tarptautinėse siuntų pervežimo srities parodose, jose pristatant įmonės teikiamas paslaugas bei galimybes. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas eksporto apimčių didinimui užsienio rinkose, įmonės užsakovų skaičiaus augimui ir įmonės veiklos plėtrai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-080
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto