Naujų rinkų paieška

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Abipa Logistics, UAB
Projekto pradžia: 2014-11-06         Projekto pabaiga: 2015-06-23
Bendra projekto vertė:
31 046,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 628,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 628,18 €
Iš jo ES dalis:
18 628,18 €
Iš jo ES dalis:
18 628,18 €

Abipa Logistics, UAB veikla – krovinių ekspedijavimas ir su tuo susijusios papildomos paslaugos – prekių muitinimo, sandėliavimo ir kt. Klientams siekiama parduoti kuo daugiau kompleksinių logistikos paslaugų: nuo prekių pakrovimo pas gamintoją iki jų pristatymo galutiniam vartotojui, tokiu būdu užtikrinant aukštą paslaugų kokybę bei didesnę pridėtinę vertę. Šiuo metu įmonės 87 proc. pardavimų sudaro eksportas. Abipa Logistics, UAB, planuodama padidinti savo apyvartą, ir toliau orientuojasi į užsienio rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys galimybes užmegzti ryšius su naujais partneriais bei padidinti pardavimų apimtis. Patirtis dirbant su užsienio pirkėjais – tai įmonės privalumas, siekiant užimti naujas eksporto rinkas. Dalyvavimas parodose – didelių kaštų reikalaujanti veikla, kuriai reikia skirti įmonės apyvartines lėšas. Galimybė pasinaudoti ES parama Abipa Logistics, UAB sumažins išlaidų naštą, todėl įmonė galės sudalyvauti parodose ir užmegzti daugiau naudingų kontaktų bei pritraukti daugiau naujų klientų. Be to dažnesnis dalyvavimas parodose sudarys sąlygas būti geriau pastebėtiems tikslinio segmento potencialių partnerių ir artimiau užmegzti ryšius su jais.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-085
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto