Verslo kontaktų paieška naujose eksporto rinkose.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Axioma Metering"
Projekto pradžia: 2014-09-23         Projekto pabaiga: 2015-06-05
Bendra projekto vertė:
30 870,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 522,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 522,18 €
Iš jo ES dalis:
18 522,18 €
Iš jo ES dalis:
18 522,18 €

Įvertinę Lenkijos, Moldovos ir Azerbaidžano rinkų galimybes, pradedame vystyti veiklą ir šiose šalyse. AB „Axis Industries“ dalyvaus tarptautinėse parodose, kurių dėka tikimasi užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės gaminių ir paslaugų vartotojais naujose tikslinėse rinkose. Artimiausiu metu Lenkijoje planuojama priimti energetikos įstatymą , kuriame bus išskirta biokuro energetikos plėtra. Šio įstatymo priėmimas suteiktų galimybę plėsti įmonės biokuro energetikos veiklą. Moldova pradeda derybas dėl narystės ES, bei nuolat šalyje didėjant iškastinio kuro kainoms yra planuojama biokuro energetikos plėtra. Jos dėka įmonė turi galimybę pasiųlyti savo verslo sprendimus, produktus, bei technologijas besivystančiame energetikos sektoriuje. Azerbaidžane yra pakankamai savo iškastinio kuro, todėl įmonės tikslas šioje šalyje plėsti šiluminės technikos, duomenų perdavimo bei aplinkosaugos (atliekų rūšiavimas deginimas) sritis. Reguliarus dalyvavimas specializuotose tarptautinėse parodose - tai galimybė ne tik pagerinti savo verslo sprendimus, padidinti įmonės eksporto rodiklius, rasti tinkamus bendradarbiavimo partnerius, bet ir tobulinti žinias naujų technologijų kūrimo srityje. Dalyvavimas parodose suteiks galimybę įmonės darbuotojams, tiesiogiai bendraujant su potencialiais klientais bei verslo partneriais, susipažinti su jų poreikiais, tikslinių šalių verslo specifika. Projekto įgyvendinimas pasinaudojus ES parama, leistų įmonei įgyvendinti žymiai didesnės apimties ir ambicingesnį projektą bei suteiktų galimybę pasiekti dvigubai geresnius poveikio rezultatus nei projektas būtų įgyvendinamas be ES paramos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-086
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto