UAB "Švenčionių vaistažolės" eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS"
Projekto pradžia: 2014-09-04         Projekto pabaiga: 2015-05-20
Bendra projekto vertė:
30 693,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 416,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 416,17 €
Iš jo ES dalis:
18 416,18 €
Iš jo ES dalis:
18 416,17 €

UAB "Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltyje ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų. Baltijos šalių rinkose UAB "Švenčionių vaistažolės“ užima dominuojančią rinkos poziciją, kurioje kasmet augama. Įmonė pastaraisiais metais itin sėkmingai didino pardavimų apimtis, siūlydama klientams plataus asortimento, kokybišką produkciją, tenkinančius skirtingų klientų poreikius. Vykdydama eksportą, įmonė tapo žinoma užsienio rinkose dėl savo produkcijos kokybės ir plataus asortimento. Tačiau ilgalaikei sėkmei užsienio rinkose reikalingos investicijos, kurių pagalba butų įgyvendinamos kryptingos veiklos, leisiančios plėsti eksporto rinkas ir apimtis. Projekto tikslas - didinti UAB "Švenčionių vaistažolės" pardavimus užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama tarptautinėse parodose, kurių metu bus siekiama didinti prekinio ženklo ir produkcijos žinomumą, užmegzti tarptautinius ryšius su naujais užsienio partneriais. Numatyta pristatyti įmonės produkciją farmacijos ir maisto pramonės parodose. Parodos pasirinktos atsižvelgiant į įmonės siekius įtvirtinti pozicijas užsienio rinkose bei siekiant diversifikuoti eksporto kanalus. Parodų metu potencialiems partneriams bus teikiama informacija apie įmonę, jos idėjas, produktus, taikant įvairias rinkodaros priemones, kas leis išsamiai pristatyti vartotojui įmonės prekinį ženklą ir produkciją. Teikiamas projektas užtikrintų tolesnį UAB "Švenčionių vaistažolės" eksporto apimčių ir apyvartos augimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-093
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Švenčionių raj.