"WebPartner" programinės įrangos prototipų pagrindu sukurtų debesų kompiuterijos sprendimų pristatymas užsienyje vykstančiose parodose.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "IDAMAS"
Projekto pradžia: 2014-10-28         Projekto pabaiga: 2015-04-02
Bendra projekto vertė:
31 046,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 628,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 628,06 €
Iš jo ES dalis:
18 628,07 €
Iš jo ES dalis:
18 628,06 €

Projekto tikslas - didinti UAB "Idamas" programinės įrangos eksporto apimtis. Įmonė specializuojasi kompleksinių informacinių sistemų kūrime naudojant WebPartner ir Smartweb sistemų prototipus. Šiuo metu UAB "Idamas" eksporto apimtys yra mažos, todėl įmonė nori išplėsti ir padidinti "Web Partner" programinės įrangos eksporto apimtis, vystant debesų kompiuterijos sprendimus paremtus "Webpartner" programinės įrangos prototipais. Taip pat pritraukti privačių investicijų ir pristatyti savo kuriamą produktą užsienio rinkoms. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 1 uždavinio „Padidinti įmonių produktyvumą“ įgyvendinimo bei priemonės "Naujos galimybės" tikslo - skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekto metu numatoma sudalyvauti trijose tarptautinėse ir daug potencialių klientų pritraukiančiose parodose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-096
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto