UAB "Nacionalinis švietimo centras" produkto pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Nacionalinis švietimo centras"
Projekto pradžia: 2014-11-27         Projekto pabaiga: 2015-05-23
Bendra projekto vertė:
30 870,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 522,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 522,07 €
Iš jo ES dalis:
18 522,07 €
Iš jo ES dalis:
18 522,07 €

Projekto tikslas - didinti elektroninio dienyno "Diaryium" eksporto apimtis. UAB "Nacionalinis švietimo centras" - įmonė, teikianti IT sprendimų paslaugas švietimo srityje. Įmonė yra viena tarp lyderiaujančių įmonių, teikiančių elektroninio dienyno paslaugas. Elektroninis dienynas "Diaryium" pradėjo veikti 2008 metais. Nuo to laiko buvo vykdoma intensyvi elektroninio dienyno paslaugų plėtra ir naujų klientų paieška, todėl šiuo metu įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi virš 240 Lietuvos mokyklų. Įmonė nori plėsti savo veiklą ir įsiskverbti į kitas pasaulio šalis, didinti sistemos "Diaryium" eksporto apimtis. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 1 uždavinio „Padidinti įmonių produktyvumą“ įgyvendinimo ir priemonės "Naujos galimybės" tikslo - skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekto trukmė - 10 mėn. "Diaryium“ - tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir mokymosi eigą. Ši sistema gali būti pritaikyta bet kokiai mokymo įstaigai pagal jos pageidavimus ir poreikius.Cloud technologija leidžia prisegti ir peržiūrėti sistemoje patalpintą informaciją prisijungus iš bet kurios vietos. Šis projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Prioritetiniai Lietuvos eksporto plėtros tikslai:<...> skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.“ Projekto metu produktas bus pristatytas kitoms pasaulio šalims, bus pritraukiama naujų privačių investicijų, projekto metu numatoma sudalyvauti šiose tarptautinėse ir daug potencialių klientų pritraukiančiose parodose: ONG Brasil, San Paulo, Brazilijoje, Le Salon européen de l'éducation, Paryžiuje, Prancūzijoje ir International Education Fair, Tbilisi, Gruzijoje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-097
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto