UAB „Siulvedė“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant įmonės prekės ženklo žinomumą ir eksporto rinkų plėtra Rytų Europos šalyse

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "SIULVEDĖ"
Projekto pradžia: 2014-09-30         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
30 693,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 416,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 103,36 €
Iš jo ES dalis:
18 416,07 €
Iš jo ES dalis:
6 103,36 €

UAB „Siulvedė“, gaminanti prekiniu ženklu „InAvati“ pažymėtą savo produkciją bei teikianti siuvimo paslaugas, numato plėsti eksporto rinkas, ieškodama patikimų partnerių 2015 m. vyksiančiose tarptautinėse parodose. Tikimasi, jog sėkmingas dalyvavimas tikslinėse tarptautinėse parodose leis su potencialiais užsienio šalių partneriais užmegzti verslo ryšius, peraugančius į nuolatinį bendradarbiavimą. Planuojama, kad naujų verslo ryšių užmezgimas teigiamai įtakos įmonės eksporto bei apyvartos apimčių augimą, o tai sudarys palankias sąlygas gerinti įmonės darbo našumą, produktyvumą bei pridėtinės vertės kūrimo potencialą. Projekto įgyvendinimas leis ne tik užtikrinti turimas, bet sudarys sąlygas ir padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-103
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto