Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti pardavimus užsienio rinkose bei užtikrinti įmonės produktyvumo didėjimą.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Grafų baldai"
Projekto pradžia: 2015-01-02         Projekto pabaiga: 2015-03-01
Bendra projekto vertė:
20 521,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 312,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €

Šuo metu UAB „Grafų baldai“ susiduria su šiomis problemomis: pastebima nepakankama pardavimų ir eksporto apimčių plėtra, tiek kiekio atžvilgiu, tiek jų kaina; neįvertintos eksporto plėtros perspektyvos; nepakankamai išvystyta užsienio partnerių paieška. Siekdama išspręsti susidariusias problemas bei pasiekti strateginius tikslus, įmonė priėmė sprendimą įgyvendinti projektą „Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti pardavimus užsienio rinkose bei užtikrinti įmonės produktyvumo didėjimą.“ Projektas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-416 padėjo įmonei išspręsti eksporto apimčių problemas bei numatyti projekto tikslai įgyvendinti. Tačiau būtina pažymėti, jog siekiant ir toliau sėkmingai konkuruoti bei išlaikyti didėjančias įmonės eksporto apimtis, būtina tęsti dalyvavimą tarptautinėse parodose, kuris užtikrina sėkmingą užsienio partnerių paiešką, kuri tiesiogiai lemia eksporto apimčių augimą. Projekto poreikį sąlygoja įmonės siekis įgyvendinti strateginius tikslus, didinant įmonės tarptautinį konkurencingumą ir tokiu būdu ne tik išlaikant įmonės augimo potencialą, bet ir stiprinti užsienio prekybos pozicijas užsienio rinkose. Projekto tikslas - aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti įmonės eksportą bei užtikrinti produktyvumo didėjimą. Pagrindiniai projekto uždaviniai: įvertinti ir apibendrinti įmonės produkcijos eksporto plėtros galimybes, didinti įmonės eksporto apimtis, vykdant aktyvią eksporto rinkodarą. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: eksporto dalies padidėjimas, kuris įtakos įmonės produktyvumo didėjimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-105
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.