UAB "Baltic Amber Solutions" produktyvumo didinimas vystant pardavimo rinkas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB BALTIC AMBER SOLUTIONS
Projekto pradžia: 2014-09-29         Projekto pabaiga: 2015-09-20
Bendra projekto vertė:
20 521,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 312,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,79 €
Iš jo ES dalis:
12 312,79 €
Iš jo ES dalis:
12 312,79 €

UAB „Baltic Amber Solutions“ yra aukštos kokybės finansinio ir viešojo sektoriaus IT sprendimų tiekėjas. Įmonės ekspertai turi daugiau nei 18 metų patirtį IT paslaugų ir verslo procesų vertinimo, vystymo ir valdymo srityje. Įmonės aukštųjų technologijų paslaugų segmentas - IT ir finansų sektoriai. Įmonė yra sukūrusi vieną pirmaujančių Baltijos šalyse bankinių sprendimų, kuris tapo varomąja ašimi verslo procesų transformacijai ir IT paslaugų tiekimui finansinėms grupėms ir organizacijoms Lietuvoje bei užsienyje. Kiekvienais metais bendrovė sėkmingai tobulina kuriamus IT produktus bankinėms sistemoms bei siekia plėsti produkcijos pardavimų geografiją, ieškodama partnerių kitose valstybėse. Naujai sukurti ir/ar patobulinti įmonės produktai turi būti nuolat pristatomi potencialiems klientams užsienio valstybėse, taip didinat įmonės produktyvumą. Šiuo projektu siekiama pristatyti įmonę ir jos gaminamą produkciją tarptautinėse parodose. Numatoma, kad bus dalyvaujama tikslinėse parodose, kurios atrinktos remiantis šiais kriterijais: (i) paroda turi būti skirta pristatyti inovacijas bei naujausias bei aukštąsias technologijas, (ii) paroda turi būti skirta finansiniam sektoriui, (iii) paroda turi sutraukti konkretaus regiono potencialius klientus, galimus partnerius, (iv) paroda turi suteikti plačias galimybes pristatyti įmonės kuriamas aukštąsias technologijas bei inovatyvius sprendimus. Šio projekto pridėtinė vertė: išaugusios įmonės eksporto apimtys; padidintas įmonės konkurencingumas ir žinomumas tarptautinėse rinkose; išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos; padidintas darbo našumas. Projekto veikla turės teigiamą poveikį BVP bei eksporto apimčių augimui, įmonių (įskaitant ir klientus) konkurencingumui dėl didėjančio eksporto ir darbo našumo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-108
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto