UAB "Baltic Sewing Company" paslaugų pardavimų plėtra naujose rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BALTIC SEWING COMPANY"
Projekto pradžia: 2014-08-18         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
31 539,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 923,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 923,59 €
Iš jo ES dalis:
18 923,59 €
Iš jo ES dalis:
18 923,59 €

UAB “Baltic Sewing Company” – jauna, veržli, turinti ambicingų plėtros planų įmonė, kuri specializuojasi didelių apimčių užsakymų viršutinių moteriškų ir vyriškų rūbų siuvimo srityje. Įmonė veikia pakankamai siauroje rinkoje - tik didelių partijų drabužių siuvimo paslaugų, kur aktyvesnis dalyvavimas tarptautinėse parodose yra labai svarbus aspektas naujų klientų pritraukimui. Lietuvos, o ir Pabaltijo rinka yra santykinai maža, nes minimame regione specializuojamasi siūti pagal vienetinius užsakymus arba siuvama iš savo žaliavų ir parduodama gatava produkcija, todėl, siekiant įmonės esminių vystymosi tikslų, būtina plėsti paslaugų pardavimų apimtis esamose užsienio rinkose bei ieškoti naujų rinkų. UAB „“Baltic Sewing Company“ siekia padidinti savo konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, ženkliai išplečiant teikiamų paslaugų pardavimus. Šios veiklos vykdymas sudarys galimybę įmonei savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų, atsakingų už įmonės plėtrą, veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leis pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarys galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau pristatyti naujai kuriamus produktus užsienio vartotojams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-109
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kalvarijos