"JAKELIO ŽVAKĖS" UAB pardavimų skatinimas užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "JAKELIO ŽVAKĖS" UAB
Projekto pradžia: 2015-01-23         Projekto pabaiga: 2015-09-08
Bendra projekto vertė:
51 744,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
31 046,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
31 046,98 €
Iš jo ES dalis:
31 046,98 €
Iš jo ES dalis:
31 046,98 €

Projekto ,,"JAKELIO ŽVAKĖS" UAB pardavimų skatinimas užsienio rinkose" tikslas - pardavimų didinimas užsienio rinkose, mažinant pardavimus Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti įmonė dalyvaus penkiose parodose Vokietijoje ir Prancūzijoje, kurių metu bus pristatoma įmonės produkcija, siekiama užmegzti bei plėtoti ryšius su naujais ir esamais klientais, įžengti į naujas rinkas ar susirasti naujų klientų iš esamų rinkų. Aštrėjant situacijai Rusijos rinkoje, vienas projekto tikslų daugiau diversifikuoti veiklą, pakeičiant esamus klientus iš Rusijos į naujus klientus iš Vakarų Europos, Šiaurės Amerikos ir Japonijos. Parodų, kuriuose planuojama dalyvauti metu, kaip rodo sukaupta ankstesnių metų patirtis, tikslinė rinka apima būtent šių rinkų dalyvius. ES parama užtikrins efektyviausią būdą įgyvendinti projektą: optimalia apimtimi per protingą 10 mėnesių terminą. ES finansavimas užtikrins 60 proc. finansinę pagalbą, kas leis kokybiškiau pasiruošti parodoms. Rengiant paraišką, buvo svarstytos alternatyvos "su ES parama" ir "be ES paramos". Jas įvertinus, matosi, kad su parama įmonės eksportas su parama didės 35 proc. daugiau nei būtų įgyvendinamas be ES finansavimo. Su parama eksporto augimas bus apie 5 kartus didesnis nei projekto vertė, tad projekto vykdymas, pasinaudojant ES parama, yra ekonomiškai pagrįstas ir naudingas tiek įmonei, tiek visai Lietuvos žvakių gamybos pramonei.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-115
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto