UAB "Vilaugė" eksporto rinkų plėtra į Vakarų ir Rytų rinkas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Vilaugė"
Projekto pradžia: 2015-01-11         Projekto pabaiga: 2015-09-12
Bendra projekto vertė:
34 754,4 €
Projektui skirtas finansavimas:
20 852,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
20 852,64 €
Iš jo ES dalis:
20 852,64 €
Iš jo ES dalis:
20 852,64 €

Pareiškėjo įmonės apyvartos rodiklių didėjimas Lietuvos rinkoje sunkiai įmanomas dėl ribotos paklausos vietinėje rinkoje, todėl apyvartos didinimas apsiribojant vien tik vietine rinka nėra tikslingas ekonominiu požiūriu. Dėl šios priežasties Pareiškėjo įmonė numato plėsti eksportą bei įsisavinti rinkos dalį naujose geografinėse rinkose. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „Vilaugė“ konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės turimo prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose. Išaugusios įmonės eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus, aukštos kokybės produktus, prisidės prie Pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Kadangi Projekto įgyvendinimas užtikrina darbo našumo augimą įmonės mastu, tai galima konstatuoti, kad Projekto įgyvendinimas turės apčiuopiamą teigiamą įtaką atitinkamos tekstilės pramonės šakos darbo našumo augimo tempams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-120
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto