UAB "GreenWorks Industry" pardavimų užsienio rinkose didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB GreenWorks Industry
Projekto pradžia: 2014-10-22         Projekto pabaiga: 2015-09-26
Bendra projekto vertė:
40 689,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 413,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 413,57 €
Iš jo ES dalis:
24 413,57 €
Iš jo ES dalis:
24 413,57 €

UAB „GreenWorks Industry“ specializuojasi pramoninės statybos ir montavimo bei aplinkosaugos srityse, taikydama pažangias, korozijai atsparias technologijas iš modernių medžiagų. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – pramonės objektų statyba, rezervuarų, talpų, technologinių vamzdynų, nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba, talpų ir nuotekų ar priešgaisrinių siurblinių gamyba. Siekiant išnaudoti turimą įmonės potencialą, būtina didinti veiklos apimtis užsienio rinkose. Vienas iš būdų – užsienio partnerių paieška tarptautinėse parodose. Projekto metu bus didinamas įmonės prekinio ženklo ir produkcijos žinomumas, pristatant įmonės veiklą tarptautinėse parodose. UAB „GreenWorks Industry“ projekto įgyvendinimo metu planuoja dalyvauti keturiose tarptautinėse parodose ir taip suaktyvinti bei išplėsti įmonės veiklą užsienio rinkose. Naujų partnerių paieška ir įmonės teikiamų paslaugų pristatymas leis įmonei sėkmingai siekti užsibrėžtų įmonės tikslų. Įgyvendinus projektą planuojama pagerinti įmonės konkurencingumą bei žinomumą, padidinti pardavimus užsienio rinkose, pagerinti produktyvumą. Bendrovė be ES paramos parodoje nedalyvautų. Europos Sąjungos finansavimo negavimas neigiamai veiktų projektą, planuojamus įmonės pardavimus ir ateities perspektyvas. Didėjantis įmonės pardavimų kanalų skaičius užsienio rinkose, teigiamai veiks įmonės veiklą bei visos Lietuvos ekonomikos plėtrą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-121
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto