UAB „Ventmatika“ eksporto plėtra ir konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VENTMATIKA UAB
Projekto pradžia: 2014-10-01         Projekto pabaiga: 2015-03-06
Bendra projekto vertė:
20 521,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 312,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €

UAB “VENTMATIKA” - Lietuvos įmonė, kurios pagrindinės veiklos sritys – elektronikos, elektrotechnikos gaminių, valdymo automatikos projektavimas, gamyba ir prekyba bei prekyba elektronikos, elektrotechnikos ir automatikos komponentais. Įmonė savo pagamintą produkciją parduoda Lietuvoje bei užsienyje, yra dinamiška, nuolat ieško galimybių plėsti asortimentą, siekia gaminių kokybės bei nuolat domisi pasaulinės rinkos naujovėmis. Įmonės strateginiai tikslai yra veiklos efektyvumo bei eksporto didinimas. Siekiant strateginių tikslų ir eksporto plėtros būtina skatinti įmonės aktyvią užsienio partnerių paiešką ir sudaryti sąlygas pardavimų užsienio rinkose didinimui. Šio projekto tikslas - siekti UAB „Ventmatika“ produktyvumo didinimo plečiant pardavimus užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimo metu, siekiant padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir žinomumą, planuojama dalyvauti tarptautinėse parodose. Parodose bus pristatyta įmonė ir jos gaminama produkcija siekiant sudominti potencialius naujus užsienio partnerius ir įsitvirtinti užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie įmonės konkurencingumo didėjimo užsienio šalyse, leis padidinti įmonės bei su ja susijusių įmonių sukuriamą pridėtinę vertę, didės gaminamos produkcijos eksporto apimtys, įmonės žinomumas bei konkurencingumas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-123
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto