UAB „Vestaka“ eksporto plėtros skatinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "VESTAKA"
Projekto pradžia: 2014-11-05         Projekto pabaiga: 2015-06-12
Bendra projekto vertė:
31 362,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 817,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 817,48 €
Iš jo ES dalis:
18 817,48 €
Iš jo ES dalis:
18 817,48 €

UAB „Vestaka“, kurios pagrindinė veiklos kryptis yra krovinių ekspedijavimas geležinkelių transportu, jau 15 m. dirba šioje srityje ir įsitvirtino šalies rinkoje kaip stabilus ir patikimas ekspeditorius, kurio pagrindiniai klientai – Lietuvos įmonės, vežančios savo krovinius į/iš Lietuvos. Tačiau Lietuvos rinka yra sąlyginai maža, todėl įmonė, siekdama plėsti savo veiklą ir išnaudoti projekto „Rail Baltica“ sukuriamas galimybes, pastaruoju metu intensyviai ieško naujų užsienio rinkų ir klientų. Efektyviausias būdas tai padaryti – dalyvavimas tarptautinėse transporto parodose, kurių metu galima pristatyti įmonės teikiamas paslaugas, greitai išsiaiškinti užsienio rinkų poreikius ir subtilybes, užmegzti ryšius su potencialiais užsienio klientais ir (ar) partneriais. Dalyvavimas parodose leistų padidinti įmonės apyvartą ir eksporto dalį bendroje pardavimų struktūroje, o naujų klientų pritraukimas savo ruožtu didintų šalies transporto sektoriaus konkurencingumą ir prisidėtų prie BVP augimo. Pastarieji 2 metai – kritiniai Projekto sėkmei, kadangi, įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, 2015 m. pab. europinė vėžė sujungs Kauną su Varšuva, kas atvers naujas užsienio rinkas ir sukurs geresnes sąlygas verslo plėtrai. Norint laiku išnaudoti šias aplinkybes ir padidinti įmonės eksporto apimtis, būtina jau 2014-2015 m. kuo plačiau pristatyti UAB „Vestaka“ teikiamas paslaugas užsienio rinkose. Atsižvelgiant į tai, UAB „Vestaka“ šiuo laikotarpiu planuoja aplankyti (sudalyvauti) kuo daugiau specializuotų tarptautinių transporto parodų. Pažymėtina, kad ES paramos skyrimas leistų Projektą įgyvendinti greičiau, didesne apimtimi, sutrumpintų investicijų atsiperkamumo laikotarpį ir padidintų Projekto sukuriamą pridėtinė vertę įmonei ir sektoriui. Neskyrus ES paramos, Projektas turėtų būti įgyvendinamas mažesne apimtimi ir (ar) per ilgesnį laikotarpį, todėl sumažėtų jo sukuriam nauda ir iškiltų Projekto įgyvendinimo tikslingumo klausimas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-126
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto