UAB "MILVITEKA" eksporto plėtros skatinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "MILVITEKA"
Projekto pradžia: 2014-10-09         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
50 861,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 516,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 516,97 €
Iš jo ES dalis:
30 516,97 €
Iš jo ES dalis:
30 516,97 €

UAB „Milviteka“ kuria ir gaminanti pramoninę įrangą įvairioms pramonės šakoms. Didžiausią sukauptą patirtį įmonė turi biriuose produktuose ir maisto pramonėje. Pastaraisiais metais įmonės apyvarta stipriai auga, todėl įmonė kaip SVV subjektas buvo nominuota „Gazelės“ apdovanojimu. Pastebėta, jog plečiantis įmonės veiklai per silpnai yra išnaudojamos verslo galimybės tarptautiniu mastu. Šis strateginis aspektas įmonei labai svarbus, nes potencialūs pirkėjai tiek vietinėje rinkoje, tiek globalioje bendrovės produktus intuityviai lygina su globalios rinkos produktais, todėl įmonė jau šiuo metu „de facto“ varžosi globalioje rinkoje. Vartotojai nori gauti pačią geriausią kokybę už mažiausią kainą. Šiuo metu iš vartotojų pusės įmonės silpnoji pusė gali būti kokybiniai parametrai, kai jie lyginami su tarptautinės rinkos lyderiais. Tačiau kiekvienos rinkos vartotojas kokybinius parametrus vertina iš kitų perspektyvų, o dalis jų įmonės darbuotojams net nėra žinoma. Projektas yra savalaikis, nes apyvartoje ženkliai mažėja eksporto dalis. Todėl nėra išnaudojamos galimybės tarptautinėse rinkose ir mažėja įmonės konkurencingumas, ypač tarptautinių lygmeniu. Galima to priežastis – potencialių klientų ir partnerių poreikių nežinojimas ir mažas įmonės žinomumas tarptautinėse rinkose. Todėl norima aktyviai dalyvauti tarptautinėse rinkose, ypač didelį dėmesį skiriant artimajam užsieniui. Šio projekto tikslas - aktyviai ieškoti užsienio partnerių, dalyvaujant tarptautinėse pardose. Po projekto norima pasiekti pardavimų padidėjimo, tame tarpe ir užsienio rinkose. Taip pat projekto poveikis bus ir visos įmonės konkurencingumo didėjimas tarptautiniame kontekste. Parama projektą leis įgyvendinti didesne apimtimi, tai teigiamai įtakos ne tik projekto sėkmę, bet ir jo poveikio mastą. Teigiamas projekto poveikis bus juntamas ženkliai plačiau, nes projekto sėkmės istorija įkvėps ir privers pasitemti ne tik įmonės partnerius ir tiekėjus, bet ir konkurentus.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-128
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.