UAB „Hidrum“ pardavimų didinimas užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Hidrum"
Projekto pradžia: 2014-09-08         Projekto pabaiga: 2015-09-09
Bendra projekto vertė:
71 559,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 935,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,74 €
Iš jo ES dalis:
42 935,59 €
Iš jo ES dalis:
12 312,74 €

UAB „Hidrum“ atlieka įvairius vandens telkinių valymo ir gilino darbus naudojant vienas iš ekologiškiausių ir moderniausių žemkasių pasaulyje. Dėl naudojamos daugiafunkcinės technologijos žemkasės nepakeičiamos įgyvendinant aplinkosauginius projektus bei atliekant darbus draustiniuose ir rezervatuose. Įmonės teikiamos paslaugos neturi konkurentų Lietuvoje ir yra itin paklausios užsienio rinkose. Todėl įmonė numato įgyvendinti eksporto skatinimo projektą, siekiant išplėsti veiklą sustiprinant konkurencines pozicijas užsienio rinkose. Projektas skirtas įmonės konkurencingumo Europos rinkoje didinimui, pardavimams skatinti ir realizuoti atliekamų paslaugų potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose ir kuriant efektyvias rinkodaros priemones. Šiuo metu projekto įgyvendinimas vien įmonės lėšomis neduotų akivaizdžios ekonominės naudos, kaip gavus ES paramą, be to tikėtina, kad tai truktų ilgiau. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas ir įmonės paslaugų eksporto augimas užtikrintų greitą investicijų į projektą ir inovatyvius produktus atsipirkimo laiką, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas užsienio rinkose). Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai ir klientai, kadangi gauta parama ir įgyvendintas projektas tiesiogiai prisidėtų prie vidutiniškai aukštų ir aukštų technologijų verslo plėtros Lietuvoje. Gauta parama leistų Lietuvos įmonei platesniu mastu, įtraukiant vietos ir tarptautinius partnerius, taip pat vykdyti mokslinės ir technologinės plėtros darbus, siekiant kurti ir siūlyti naujas paslaugas ir, tokiu būdu, kurti naujas, aukštos kvalifikacijos darbo vietas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-129
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto