UAB "Parazitas" naujų klientų paieška ir plėtra į naujas rinkas užsienyje

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Parazitas"
Projekto pradžia: 2015-03-12         Projekto pabaiga: 2015-09-13
Bendra projekto vertė:
71 382,93 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 829,75 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 829,74 €
Iš jo ES dalis:
42 829,75 €
Iš jo ES dalis:
42 829,74 €

UAB „Parazitas“ nuo 2008 m. specializuojasi reklamos paslaugų teikime bei rekamos ir interjero priemonių gamyboje. Dalį savo paslaugų įmonė eksportuoja ir ketina plėsti eksporto rinkas. Šis projektas prisidės prie UAB „Parazitas“, kaip gamintojos, konkurencingumo didinimo reklamos gamintojų rinkoje ir tuo pačiu įmonės produktyvumo didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu numatoma dalyvauti tarptautinėse parodose, kuriose suteikiamos galimybės naujų kontaktų su užsienio partneriais užmezgimui, siekiant įmonės produktyvumo didinimo ir plėtros. Platesnis partnerių ratas, naujos rinkos ir poreikis jose įsitvirtinti, padidina reikalavimus kuriamų produktų kokybei ir tai skatina eksporto didėjimą, kuris užtikrina stabilų įmonės pajamų augimą. Naujų ryšių užmezgimas tiesiogiai įtakos ir patnerių apyvartos didėjimą.Suteikus paramą, projektas bus įgyvendintas platesniu mastu, pagerės projekto kokybė ir paspartės projekto įgyvendinimas, o tai užtikrins spartesnį UAB "Parazitas" pardavimų augimą. Dėl plečiamos gamybos bus įsigyjama daugiau įrengimų, paslaugų bei žaliavų, dėl dalyvavimo parodose gerės gaminamų produktų įvaizdis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-134
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto