UAB "Baltik vairas" naujų rinkų paieška ir plėtra į užsienio šalis

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Baltik vairas
Projekto pradžia: 2014-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-27
Bendra projekto vertė:
31 046,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 628,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 628,19 €
Iš jo ES dalis:
18 628,19 €
Iš jo ES dalis:
18 628,19 €

UAB "Baltik vairas" - didžiausia dviračių gamintoja Šiaurės Europos regione, veikianti nuo 1993 m. Įmonė užsiima dviračių gamyba. Per metus įmonė pagamina apie 320 tūkst. dviračių, kuriuos eksportuoja į 15 šalių. Savo gaminamus dviračius ji taip pat parduoda visoje Lietuvoje. Tolimesnis įmonės vystymasis, konkurencingumo augimas siejasi su įmonės eksporto plėtra. Įmonė siekia įsitvirtinti užsienio šalyse, į kurias jau eksportuoja ir ketina įeiti į kitas, naujas rinkas. Eksporto plėtra įmonei yra ypač svarbi, nes jos dideliems gamybos pajėgumams reikalingos naujos rinkos, kurios padės įmonei didinti savo pardavimus tobulinant savo produktus, ypač didelį dėmesį skiriant e-dviračiams (tai visas įprasto dviračio funkcijas turintis dviratis, kuris taip pat turi elektrinį variklį), gerinant jų kokybę ir novatoriškumą. Darbas naujose rinkose mobilizuos įmonės darbuotojus naujiems tikslams, jie įgaus naujų žinių ir motyvacijos tobulėti. Nauji iššūkiai sąlygos įmonės efektyvumo ir produktyvumo didinimą, gamybos nuolatinį atnaujinimą, produktų ir kokybės santykio gerinimą. Visi šie tikslai bus ženkliai greičiau, platesne apimtimi ir kokybiškiau pasiekti gavus ES paramą dalyvavimui tarptautinėse parodose. Jose įmonė įgis naujų kompetencijų, žinių apie naujas rinkas ir konkurentus, užmegs labai svarbius verslo kontaktus. Bus užmegzti asmeniniai santykiai su potencialiais partneriais ir klientais, kas paspartins naujų užsakymų gavimą. Gavusi ES paramą įmonė skirs daugiau lėšų gamybos tobulinimui, darbuotojų kompetencijų didinimui, kokybiškesnės ir didesnio reklaminės medžiagos kiekio pagaminimui, geresnio ir parodinio ploto nuomai, labiau išskirtinio stendo užsakymui, savo gaminamos produkcijos eksponavimui parodose, kas leis užsakovams tiesiogiai susipažinti su įmonės produkcija.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-135
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto