UAB "UMP TECHNIKA" veiklos produktyvumo didinimas, skatinant pardavimų plėtrą užsienio šalyse

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "UMP TECHNIKA"
Projekto pradžia: 2014-08-20         Projekto pabaiga: 2015-05-30
Bendra projekto vertė:
72 405,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 334,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 334,57 €
Iš jo ES dalis:
43 334,57 €
Iš jo ES dalis:
43 334,57 €

UAB "UMP TECHNIKA" vadovai, turėdami ilgametę verslo patirtį, kryptingai vykdo įmonės plėtrą. Ketindama sustiprinti savo pozicijas esamose ir planuojamose rinkose, įmonė nuolatos tobulina bei atnaujina gaminamus produktus bei siekia pagerinti jų kokybę. Bendrovės produkcijos asortimentą sudaro hidrauliniai briketavimo presai ir šiaudų smulkintuvai: biokuro briketų spaudimui, metalo atliekų briketų spaudimui ir kt. Siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą įmonės plėtrą, itin svarbiu veiksniu tampa plėtra į jau užimamas bei naujas eksporto rinkas. Turima patirtis rodo, kad dalyvavimas parodose padeda praplėsti įmonės žinomumą bei palengvina naujų partnerių suradimą. Atsižvelgiant į tai, bendrovė kelia tikslą - padidinti UAB „UMP TECHNIKA“ veiklos produktyvumą, investuojant į tarptautines parodas. Planuojamas įgyvendinti projektas leis padidinti apyvartos ir eksporto apimtis. Kitas labai svarbus veiksnys, leidžiantis sėkmingai konkuruoti rinkoje – pastovių ir patikimų užsienio partnerių turėjimas. Rinkoje ypatingai vertinami tie gamintojai, kurie turi garsius ir gerą vardą turinčius partnerius. Atsižvelgdami į minėtas tendencijas, UAB „UMP TECHNIKA“ ketina taikyti tokias priemones, kurios leistų sudominti potencialius partnerius, parodytų Bendrovės pranašumus prieš konkurentus, formuotų patikimos įmonės vardą. Svarbus faktorius ir pačios įmonės vidiniai tikslai – didinti Bendrovės prekės ženklo žinomumą ir savo veiklos efektyvumą. Bendrovės prekės ženklas "UMP" yra žinomas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Bendrovės produkcija yra išskirtinai pagaminta Lietuvoje, todėl užsienio rinkų paieška bei bendrovės produkcijos eksporto didinimas leis prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse numatyto strateginio tikslo įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-136
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.