Uždarosios akcinės bendrovės "Apvalūs medžio gaminiai" partnerių paieška bei pardavimų didinimas užsienio šalyse

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Apvalūs medžio gaminiai"
Projekto pradžia: 2014-08-20         Projekto pabaiga: 2015-09-13
Bendra projekto vertė:
31 362,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 817,6 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 817,6 €
Iš jo ES dalis:
18 817,6 €
Iš jo ES dalis:
18 817,6 €

Uždaroji akcinė bendrovė „Apvalūs medžio gaminiai“ nuolatos plėtoja savo verslą ir kryptingai vykdo įmonės plėtrą. Ketindama sustiprinti savo pozicijas esamose ir planuojamose rinkose, įmonė nuolatos tobulina bei atnaujina gaminamus produktus bei siekia pagerinti jų kokybę. Bendrovės produkcijos asortimentą sudaro apvalūs medžio gaminiai (apvalios lazdelės, kaiščiai, rutuliukai, baldinės kojelės, koteliai tapymo teptukams ir kt.), kurie yra naudojami įvairių gaminių gamyboje: baldų, namų ūkio prekių ir kt. Siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą įmonės plėtrą, itin svarbiu veiksniu tampa plėtra į jau užimamas bei naujas eksporto rinkas. Turima patirtis rodo, kad dalyvavimas parodose padeda praplėsti įmonės žinomumą bei palengvina naujų partnerių suradimą. Atsižvelgiant į tai, bendrovė kelia tikslą - UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ eksporto pardavimų didinimas ir užsienio partnerių paieška, investuojant į tarptautines parodas. Planuojamas įgyvendinti projektas leis padidinti apyvartos ir eksporto apimtis. Kitas labai svarbus veiksnys, leidžiantis sėkmingai konkuruoti rinkoje – pastovių ir patikimų užsienio partnerių turėjimas. Rinkoje ypatingai vertinami tie gamintojai, kurie turi garsius ir gerą vardą turinčius partnerius. Atsižvelgdami į minėtas tendencijas, UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ ketina taikyti tokias priemones, kurios leistų sudominti potencialius partnerius, parodytų Bendrovės pranašumus prieš konkurentus, formuotų patikimos įmonės vardą. Svarbus faktorius ir pačios įmonės vidiniai tikslai – didinti Bendrovės prekės ženklo žinomumą ir savo veiklos efektyvumą. Bendrovės produkcija yra išskirtinai pagaminta Lietuvoje, todėl užsienio rinkų paieška bei bendrovės produkcijos eksporto didinimas leis prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse numatyto strateginio tikslo įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-138
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų