UAB "Tautrimo Aštrausko klinikos" dalyvavimas tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Tautrimo Aštrausko klinika"
Projekto pradžia: 2014-11-03         Projekto pabaiga: 2015-09-27
Bendra projekto vertė:
51 391,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 834,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 834,97 €
Iš jo ES dalis:
30 834,97 €
Iš jo ES dalis:
30 834,97 €

Tautrimo Aštrausko klinika – tai kompetentinga ir energinga gydytojų, slaugytojų ir administratorių komanda, teikianti paslaugas nuo 2012 m. Nuoširdūs patarimai, atsakingi sprendimai ir nuolatinis siekis tobulėti lemia patį geriausią rezultatą. Įmonės personalas itin didelį dėmesį skiria pacientų saugumui ir komfortui. Įmonės vizija ir pagrindinis tikslas – teikti aukščiausios kokybės ir plačiausio asortimento plastinės chirurgijos paslaugas regione. Klinikoje atliekamos ne tik pažangios endoskopinės veido pakėlimo, krūtų didinimo per pažasties pjūvį ar kamieninių ląstelių persodinimo operacijos, bet ir daugybė kitų plastinės, rekonstrukcinės ir estetinės chirurgijos operacijų ir procedūrų.??? Siekiant plėsti įmonės žinomumą tarptautiniu mastu ir padidinti pelną ketinama dalyvauti tarptautinėse parodose. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Įmonės teikiamos paslaugos yra nesezoniškos, todėl eksporto apimtys metų laikotarpyje nesvyruos. ES fondų lėšas į šį projektą verta investuoti,nes projektas prisideda prie LR 2014-2020 m.eksporto plėtros strategijos tikslo bei uždavinių įgyvendinimo: plečiamas paslaugų eksportas, mažėja ekonomikos nuosmukio poveikis eksportuojančiai įmonei, randami nauji klientai, skverbiamasi į naujas rinkas, planuojamas eksportas į prioritetines rinkas.Eksportas bus įgyvendintas pristačius teikiamas paslaugas užsienio rinkoms, o tam būtina ES parama. Įgyvendintas projektas leis padidinti pardavimų apimtis, kurti naujas darbo vietas dėl pelningos veiklos, didinti produktyvumą ir gerinti darbo sąlygas.Galima teigti, kad projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslą,bei uždavinį didinti įmonių produktyvumą.Projektas nukreiptas į įmonės plėtrą, darbo našumo, apyvartos didinimą,naujų darbo vietų kūrimą. Įgyvendinant veiklas bus pritrauktos privačios pareiškėjo investicijos projektui įgyvendinti,sumažintas ekonomikos svyravimo poveikis ir palaikomas pastovus eksporto apimčių lygis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-145
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto