D.Miliaus ŪKĮ plėtra užsienio rinkose 2014-2015 m.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: D. Miliaus ūkinė-komercinė įmonė
Projekto pradžia: 2014-08-28         Projekto pabaiga: 2015-06-13
Bendra projekto vertė:
73 390 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 443 €
Projektui išmokėta lėšų:
31 351,82 €
Iš jo ES dalis:
43 443 €
Iš jo ES dalis:
31 351,82 €

D.Miliaus ŪKĮ – nuo 1995 m. rinkoje veikianti įmonė, gaminanti juvelyrinius dirbinius iš natūralaus gintaro. Projekto poreikį sąlygoja, poreikis išlaikyti turimas eksporto pozicijas bei skverbtis į naujas rinkas, su savo gaminama produkcija, tokiu būdu siekiant padidinti pardavimo pajamas. Siekiant įmonei didinti tarptautinį konkurencingumą, aktyviai vykdyti plėtrą ir pardavimus užsienio rinkose, plečiant įmonės eksportą, padidinant apyvartą, produkcijos kokybę, projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama specializuotose tarptautinėse parodose užsienyje. Projekto pridėtinė vertė: 1. Tiesioginis teigiamas poveikis Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimui. 2. Išlaikytos esamos darbo vietos ir sukurtos naujos. 3. Padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas. 4. Padidintas įmonės prekinio ženklo žinomumas tarptautinėse rinkose. 5. Padidinta įmonės apyvarta, eksportas, darbo našumas. 6. Įmonės veiklos plėtra, gaminant aukštos kokybės produkciją. 7. Padidinti įmonių tiekėjų eksporto, apyvartos, darbo našumo rodikliai ir produkcijos kokybė bei sukuriama pridėtinė vertė.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-157
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.