UAB „Gudragalvis“ aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas parodose)

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Gudragalvis"
Projekto pradžia: 2014-11-15         Projekto pabaiga: 2015-04-19
Bendra projekto vertė:
61 387,28 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 832,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 832,14 €
Iš jo ES dalis:
36 832,14 €
Iš jo ES dalis:
36 832,14 €

UAB „Gudragalvis“ be kitų veiklų kuria bei gamina plataus masto mokomąją medžiagą, švietimo ir mokymo priemones vaikams, taip pat yra edukacinių žaidimų leidėja. Bendrovės kuriami gaminiai yra skirti ugdyti vaikų asmenybę plečiant jų žinias, vaizduotę, kūrybiškumą, kalbėjimo ir kitus įgūdžius. Bendrovės sukurtos vaikų švietimo ir mokymo priemonės yra sėkmingai parduodamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose (Latvijoje, Estijoje, Švedijoje). Užsienio rinkose UAB „Gudragalvis“ produkcija yra žinoma prekės ženklo „SMARTIAN“ vardu. Bendrovės vienas iš strateginių tikslų yra didinti eksporto apimtis. Šiam tikslui pasiekti bendrovė ieško naujų užsienio partnerių, dalyvauja specializuotuose tarptautinėse parodose, bendradarbiauja su įvairių šalių švietimo įstaigomis, logopedų asociacijoms. Dalyvaudama parodose UAB „Gudragalvis“ tikisi užmegzti glaudžius verslo santykius su partneriais šiose rinkose bei padidinti bendrovės tarptautinį konkurencingumą. Projekto metu bendrovė planuoja dalyvauti tarptautinėse parodose, kurios Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse yra išvardintos kaip Lietuvos prioritetinės eksporto rinkos. Šis projektas yra būtinas, plečiant bendrovės galimybes ieškant naujų partnerių naujose užsienio rinkose bei siekiant skatinti bendrovės eksporto augimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-171
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.