UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ aktyvi užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas (dalyvavimas tarptautinėse parodose)

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas"
Projekto pradžia: 2014-10-19         Projekto pabaiga: 2015-08-17
Bendra projekto vertė:
62 725,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 071,36 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 071,36 €
Iš jo ES dalis:
37 071,36 €
Iš jo ES dalis:
37 071,36 €

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ užima aukščiausias pozicijas vietos rinkoje pagal marinuotų daržovių, grybų, sriubų, džemų, uogienių, pomidorų padažų, majonezų pardavimus. Nuo 2004 metų gamyba vykdoma naujame moderniame konservų fabrike. Naujos technologijos, efektyvaus našumo daržovių paruošimo linija, kurioje naudojant didelį garo slėgį per labai trumpą laiką kokybiškai paruošiamas reikiamas daržovių kiekis, naujų technologijų autoklavai produkcijos sterilizacijai ir pasterizacijai užtikrina aukštą gaminamos produkcijos kokybę, atitikimą Europos Sąjungos bei NVS šalių standartams. Aukštą fabriko gaminių kokybę patvirtina įvairūs gauti apdovanojimai. Nuo 1998 m. „Lietuvos metų gaminio“ titulą yra pelnę 11 gaminių: marinuoti agurkai, sriubos, padažai, majonezai. Bendrovė savo gaminius eksportuoja į Vokietiją, D. Britaniją, Airiją, Ispaniją, Švediją, JAV, Kanadą, Rusiją ir kt. Bendrovės eksportas 2013 metais sudarė 25,23 proc. visų bendrovės pardavimų. Šio įgyvendinamo projekto pagrindinis tikslas būtų toliau aktyviai ieškoti naujų užsienio partnerių ir didinti pardavimus užsienio rinkose. Šiam tikslui pasiekti bendrovė aktyviai ieškos naujų užsienio partnerių dalyvaudama tarptautinėse parodose, kuriose pristatys save ir savo gaminius. Dalyvaudama tarptautinėse parodose UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ tikisi užmegzti glaudžius verslo santykius su partneriais šiose rinkose bei padidinti bendrovės tarptautinį konkurencingumą. Projekto metu bendrovė planuoja dalyvauti tarptautinėse parodose, kurios vyks Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse išvardintose Lietuvos prioritetinėse eksporto rinkose. Šis projektas yra būtinas, plečiant bendrovės galimybes ieškant naujų partnerių naujose užsienio rinkose bei siekiant skatinti bendrovės eksporto augimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-180
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.