UAB “Sistemų integracijos sprendimai” eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas 2014-2015 m.

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Sistemų integracijos sprendimai"
Projekto pradžia: 2015-04-10         Projekto pabaiga: 2015-09-18
Bendra projekto vertė:
40 865,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 519,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 519,57 €
Iš jo ES dalis:
24 519,57 €
Iš jo ES dalis:
24 519,57 €

UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ (toliau – UAB „SIS“) yra informacinių technologijų (toliau - IT) sektoriaus įmonė, įkurta 2001 metais. Bendrovė priskiriama labai mažų įmonių kategorijai. UAB „SIS“ vykdo veiklą duomenų valdymo bei atsargų valdymo procesų optimizavimo srityse. Bendrovės darbuotojai kuria įvairius taikomuosius informacinių technologijų programinius paketus, skirtus įmonių (gamybos įmonių, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, logistikos paslaugų įmonių) duomenų perdavimo ir atsargų valdymo procesams kompiuterizuoti bei optimizuoti. UAB "SIS" kuriami IT sprendimai ir paslaugos (atsargų valdymo sprendimai, elektroninių duomenų mainų sprendimai, tarptautinis tiekimo grandžių informacijos sinchronizacijos e-centras ir kt.) yra orientuoti į eksporto rinkas. Todėl numatoma pristatyti juos tarptautinėse parodose, siekiant užmegzti kontaktus su potencialiais eksporto užsakovais ir didinti eksporto apimtis. Parodų metu potencialiems eksporto užsakovams bus dalinama projekto metu pagaminta rinkodaros medžiaga. Pasirinktos parodos tose užsienio šalyse ir regionuose, iš kurių buvo gaunama daugiausiai užklausimų, jaučiamas didžiausias susidomėjimas bendrovės kuriamais taikomaisiais IT sprendimais ir siūlomomis IT paslaugomis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-199
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto