UAB "Ecococon" eksporto rinkų plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "ECOCOCON"
Projekto pradžia: 2014-10-01         Projekto pabaiga: 2015-04-04
Bendra projekto vertė:
71 736,27 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 041,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 041,58 €
Iš jo ES dalis:
43 041,59 €
Iš jo ES dalis:
43 041,58 €

UAB „Ecococcon"- tai įmonė, jau daug metų gaminanti medinio karkaso skydus su šiaudų užpildu, naudojamus ekologiškų ir energetiškai efektyvių namų statybai. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" 1 uždavinio "Padidinti įmonių produktyvumą" įgyvendinimo. Projekto tikslas - padidinti UAB „Ecococon" eksportą, apyvartą, produktyvumą ir kitus įmonės veiklos rodiklius. Pagrindinis projekto uždavinys - suaktyvinti UAB „Ecococon" užsienio partnerių paiešką ir pardavimą užsienio rinkose. Problemos, kurios bus sprendžiamos: * Rinkų rizika; * Rinkų diversifikacija; * Nepakankamai išnaudojamos turimos rinkos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-200
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.