UAB "Amber" eksporto rinkų plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMBER"
Projekto pradžia: 2014-09-17         Projekto pabaiga: 2015-09-27
Bendra projekto vertė:
51 744,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
31 046,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 837,58 €
Iš jo ES dalis:
31 046,98 €
Iš jo ES dalis:
24 837,58 €

UAB „Amber"- tai įmonė, jau daug metų gaminanti papašalus, juvelyrinius dirbinius ir kitus panašius dirbinius iš gintaro. Pastaruoju metu įmonei pavyko sukurti unikalius savo skambėjimu ir dizainu gintarinius muzikos instrumentus. Sukūrus minėtus instrumentus atsirado galimybė vykdyti dvi naujas veiklas: unikalių instrumentų gamybą ir koncertų, kurių metu grojama unikaliais instrumentais, vykdymą. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" 1 uždavinio "Padidinti įmonių produktyvumą" įgyvendinimo. Projekto tikslas - padidinti UAB „Amber" eksportą, apyvartą, produktyvumą ir kitus įmonės veiklos rodiklius, supažindinti potencialius pirkėjus su įmonės sukurtais uniklaiais muzikos instrumentais. Projekto metu įmonė ketina dalyvauti penkiose užsienio parodose ir taip suaktyvinti naujų verslo partnerių paiešką.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-202
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto