UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ naujų eksporto galimybių paieška

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS"
Projekto pradžia: 2014-09-12         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
51 214,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 728,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 416,17 €
Iš jo ES dalis:
30 728,97 €
Iš jo ES dalis:
18 416,17 €

Pareiškėjas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ veikia Lietuvoje nuo 1996 m. ir užsiima televizijos stočių įrengimu bei kilnojamų TV stočių sukūrimu. Įmonė yra intelektualių TV sprendimų lyderė Baltijos šalyse, todėl yra didelis poreikis plėsti savo veiklos teritoriją orientuojantis į kitas šalis - Pietryčių šalys, NVS šalys, ir Vakarų Europos šalys. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, 2014-2015 m. dalyvaus 5 tarptautinėse parodose, kuriose turės savo stendus ir pristatys savo teikiamas televizijos studijų įrengimo ir kilnojamų TV stočių sukūrimo paslaugas. Parodos vyks užsienio šalyse. Projekto tikslas - aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Pristatydama savo paslaugas tarptautinėse parodose, įmonė numato susirasti naujų verslo partnerių, padidinti produkcijos žinomumą bei tarptautinį konkurencingumą, plėsti esamų rinkų eksportą. Projektas ir projekto veiklos nėra finansuojamos ir suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių. Projektas prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių 17 punkto nuostatos įgyvendinimo, kadangi numatoma didinti eksportą ir pristatyti savo produkciją ir paslaugas užsienio šalyse.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-207
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto