UAB „Varėnos pienelis“ eksporto vystymo projektas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Varėnos pienelis"
Projekto pradžia: 2014-09-29         Projekto pabaiga: 2015-05-29
Bendra projekto vertė:
40 689,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 413,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 413,52 €
Iš jo ES dalis:
24 413,52 €
Iš jo ES dalis:
24 413,52 €

UAB „Varėnos pienelis“ – apie 85 rūšių pieno produktų, populiarių ne tik šalyje, bet turinčių savo rinkas Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje ir net Jungtiniuose Arabų Emyratuose, gaminanti įmonė. Siekdama didinti produktyvumą bei konkurencingumą, įmonė planuoja įgyvendinti projektą, kurio esmė dalyvavimas tikslinėse eksporto rinkose vyksiančiose tarptautinėse parodose, kuriose bus kaupiama vertinga informaciją apie aktualiausius konjunktūrinius pokyčius bei vykdoma intensyvi naujų užsienio partnerių bei užsakovų paieška. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės eksporto plėtrai, naujų, inovatyvių, aukštos kokybės produktų kūrimui, technologinio potencialo vystymui, padidintas įmonės bei jos gaminamos produkcijos žinomumas užsienyje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-208
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Varėnos raj.