AB „Higėja“ žinomumo ir konkurencingumo didinimas ir eksporto plėtra užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Higėja"
Projekto pradžia: 2014-09-29         Projekto pabaiga: 2015-04-24
Bendra projekto vertė:
30 693,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 416,18 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 416,17 €
Iš jo ES dalis:
18 416,18 €
Iš jo ES dalis:
18 416,17 €

AB “Higėja” - buitinės chemijos valiklių lyderė Lietuvoje, gaminanti visiems žinomus produktus tokius kaip "Kurmis", "Balis", "Higėja" ir kt., taip pat gaminanti profesionalią chemiją mėsos, žuvies, paukštienos, pieno perdirbėjams savo gamybos technologijai plauti ir dezinfekuoti. Iki šiol beveik 97 proc. įmonės chemijos produktų buvo parduodama vietinėje rinkoje, todėl siekdama tapti tarptautine konkurencinga kompanija, norėdama mažinti vidaus rinkos įtaką ir jos svyravimus bei siekdama diversifikuoti pardavimo pajamų struktūrą įmonė siekia dalyvauti tarptautinėse parodose, ieškoti naujų pardavimo nišų ir galimybių plėstis aplinkinėse rinkose. Tai leistų pristatyti įmonę ir jos produkciją tarptautiniu mastu potencialiems užsakovams, ženkliai padidinti pardavimo pajamas užsienio rinkose. Taigi norint išlaikyti ilgalaikį įmonės konkurencingumą, yra būtina užtikrinti itin aukštą ir rinkos naujoves atitinkančią gaminių kokybę bei įvairovę ir praplėsti jų pardavimų geografiją. Perspektyvoje siekiant ilgalaikio įmonės veiklos apimčių augimo ir konkurencingumo tarptautiniu mastu, būtina vykdyti skvarbią eksporto politiką tikslinėse ir nišinėse rinkose. Dalyvavimas tikslinėse tarptautinėse parodose būtinas įmonės ir jos produkcijos pristatymui tarptautiniu mastu, siekiant pardavimų eksporto rinkose užtikrinimo. Skatinamas įmonės žinomumas tarptautiniu mastu leis surasti naujų verslo partnerių ir klientų ne tik iš tų šalių, kur vyks parodos, bet ir iš viso pasaulio rinkų. Projekto įgyvendinimas darytų svarbią įtaką Lietuvos chemikalų ir chemijos pramonei, susijusių su įmonės veikla tiekėjų veiklos apimtims, produktyvumui, konkurencingumo didėjimui. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto plėtros gairių prioritetinių tikslų 2014-2020 metams. Be ES fondų finansavimo pilnos apimties projekto įgyvendinimas nebūtų įmanomas, jis būtų prastesnės kokybės ir truktų ilgiau.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-212
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto