UAB „Rėkyva“ produktyvumo didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "RĖKYVA"
Projekto pradžia: 2014-08-28         Projekto pabaiga: 2015-09-11
Bendra projekto vertė:
51 038,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 622,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 622,96 €
Iš jo ES dalis:
30 622,97 €
Iš jo ES dalis:
30 622,96 €

AB „Rėkyva“, kaip durpių gamybos įmonės istoriją skaičiuoja nuo 1947 m. – viena pirmaujančių durpių ir jų substrato gamintoja Lietuvoje. Įmonė įvykdė didelės apimties investicijų į naujas technologijas bei gamybos pajėgumų didinimą projektą, todėl produkcijos realizavimo rinkų išplėtimas yra svarbiausias uždavinys. Projekto įgyvendinimo metu įmonė dalyvaus tikslinėse rinkose vyksiančiose tartpautinėse parodose . Įmonė šiose parodose pristatys savo produkciją. Projekto rezultatų pasiekimą pilna apimtimi, įtakos gauta ES finansinė parama. AB "Rėkyva" turi sėkmingo dalyvavimo tarptautinėse parodose patirties. Šių parodų metu įmonė užmezgė ryšius su visos eilės šalių įmonėmis, į kurias eksportuoja gaminamą produkciją.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-217
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto