UAB „Korpa“ dalyvavimas tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Korpa
Projekto pradžia: 2014-10-22         Projekto pabaiga: 2015-04-11
Bendra projekto vertė:
61 033,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 620,36 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 408,35 €
Iš jo ES dalis:
36 620,36 €
Iš jo ES dalis:
36 408,35 €

Įgyvendintas projektas leis padidinti pardavimų apimtis, kurti naujas darbo vietas dėl pelningos veiklos, didinti produktyvumą ir gerinti darbo sąlygas. Galima teigti, kad projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslą bei uždavinį didinti įmonių produktyvumą. Projektas nukreiptas į įmonės plėtrą, darbo našumo, apyvartos didinimą, naujų darbo vietų kūrimą. Įgyvendinant veiklas bus pritrauktos privačios pareiškėjo investicijos projektui įgyvendinti, sumažintas ekonomikos svyravimo poveikis ir palaikomas pastovus eksporto apimčių lygis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-226
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.