UAB "DTC LT" dalyvavimas tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "DTC LT"
Projekto pradžia: 2014-10-22         Projekto pabaiga: 2015-05-15
Bendra projekto vertė:
71 206,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 723,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 723,76 €
Iš jo ES dalis:
42 723,76 €
Iš jo ES dalis:
42 723,76 €

UAB „DTC LT“ įkurta 2002 m., įmonė teikia pramoninių dažų pardavimo, betoninio remonto, cheminės apsaugos, dažymo darbų paslaugas. Nuoširdūs patarimai, atsakingi sprendimai ir nuolatinis siekis tobulėti lemia patį geriausią rezultatą. Įmonės vizija ir pagrindinis tikslas – teikti aukščiausios kokybės ir plačiausio asortimento paslaugas. Siekiant plėsti įmonės žinomumą tarptautiniu mastu ir padidinti pelną ketinama dalyvauti tarptautinėse parodose. Parodose ketinama pristatyti įmonės gaminamą produkciją – įvairius dažus. Parodos pasirinktos dėl savo mąsto ir plačiai apimamo dalyvių bei lankytojų spektro. Įmonės teikiamos paslaugos yra nesezoniškos, todėl eksporto apimtys metų laikotarpyje nesvyruos. ES fondų lėšas į šį projektą verta investuoti,nes projektas prisideda prie LR 2014-2020 m.eksporto plėtros strategijos tikslo bei uždavinių įgyvendinimo: plečiamas paslaugų eksportas, mažėja ekonomikos nuosmukio poveikis eksportuojančiai įmonei, randami nauji klientai, skverbiamasi į naujas rinkas, planuojamas eksportas į prioritetines rinkas.Eksportas bus įgyvendintas pristačius teikiamas paslaugas užsienio rinkoms, o tam būtina ES parama. Įgyvendintas projektas leis padidinti pardavimų apimtis, kurti naujas darbo vietas dėl pelningos veiklos, didinti produktyvumą ir gerinti darbo sąlygas.Galima teigti, kad projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslą,bei uždavinį didinti įmonių produktyvumą.Projektas nukreiptas į įmonės plėtrą, darbo našumo, apyvartos didinimą,naujų darbo vietų kūrimą. Įgyvendinant veiklas bus pritrauktos privačios pareiškėjo investicijos projektui įgyvendinti,sumažintas ekonomikos svyravimo poveikis ir palaikomas pastovus eksporto apimčių lygis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-227
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.