UAB "Judex" dalyvavimas tarptautinėse parodose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Judex"
Projekto pradžia: 2014-09-29         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
71 206,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 723,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 723,74 €
Iš jo ES dalis:
42 723,74 €
Iš jo ES dalis:
42 723,74 €

UAB „Judex“- moderni šaldytų maisto produktų gamybos įmonė.Veiklą pradėjusi 1995 m.,įmonė sėkmingai ir užtikrintai dirba Lietuvos ir užsienio rinkose.Bendrovėje, įsikūrusioje naujose 5000 m² gamybinėse patalpose,atitinkančiose ES standartus, vykdoma griežta gamybos proceso bei kokybės kontrolė. Šiuo metu pagaminama ir realizuojama apie 20 t produkcijos per parą.Įmonė turi ES sertifikatą, kuris atvėrė galimybes eksportuoti UAB „Judex“ gaminius į ES šalis.Daugiausiai produktų dabar yra išvežama į Latviją, Estiją, Angliją, Airiją, Vokietiją, Ispaniją.Į užsienį eksportuojami ne tik Lietuvos rinkai skirti gaminiai, bet ir produkcija, pagaminta pagal užsakovų pageidavimus bei receptūras. Įmonė ketina dalyvauti tarptautinėse parodose, kuriose užsienio rinkos bus supažindintos su įmone ir jos gaminamais gaminiais.Tinkamai pasirengus parodoms,efektyviomis priemonėmis ir vaizdžiai pristačius gaminamus gaminius,bus užmegzti kontaktai su klientais, pradedamas bendradarbiavimas. ES fondų lėšas į šį projektą verta investuoti,nes projektas prisideda prie LR 2014-2020 m.eksporto plėtros strategijos tikslo bei uždavinių įgyvendinimo: plečiamas paslaugų eksportas, mažėja ekonomikos nuosmukio poveikis eksportuojančiai įmonei, randami nauji klientai, skverbiamasi į naujas rinkas, planuojamas eksportas į prioritetines rinkas.Eksportas bus įgyvendintas pristačius teikiamas paslaugas užsienio rinkoms, o tam būtina ES parama. Įgyvendintas projektas leis padidinti pardavimų apimtis, kurti naujas darbo vietas dėl pelningos veiklos, didinti produktyvumą ir gerinti darbo sąlygas.Galima teigti, kad projektas atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslą,bei uždavinį didinti įmonių produktyvumą.Projektas nukreiptas į įmonės plėtrą, darbo našumo, apyvartos didinimą,naujų darbo vietų kūrimą. Įgyvendinant veiklas bus pritrauktos privačios pareiškėjo investicijos projektui įgyvendinti,sumažintas ekonomikos svyravimo poveikis ir palaikomas pastovus eksporto ap

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-228
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto