UAB "Railana" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant žinomumą užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Railana"
Projekto pradžia: 2015-04-21         Projekto pabaiga: 2015-09-18
Bendra projekto vertė:
20 521,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 312,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €
Iš jo ES dalis:
12 312,62 €

UAB „Railana“ yra tarptautinėje rinkoje veikianti logistikos paslaugų įmonė, aptarnaujanti klientus, daugiau nei 15 šalių. Tai moderni, patyrusius specialistus subūrusi logistikos paslaugų kompanija, kurių ekspertai teikia krovinių pervežimo schemų optimizavimo konsultacijas, siūlo geležinkelio logistikos strategijas, jų tobulinimo būdus bei garantuoja jų įgyvendinimą. UAB „Railana“ – įmonė, siekianti nuolatinio tobulėjimo, kuris yra būtina sąlyga išsilaikyti ir prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių rinkos poreikių. Šio projekto tikslas - didinant UAB „Railana“ žinomumą tarptautinėje erdvėje, sudaryti pakankamas sąlygas įmonės eksporto plėtrai esamose ir naujose rinkose. Tinkamas pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais, bet ir geriau ištirti klientų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų paslaugų ir produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Visa tai po projekto įgyvendinimo įmonei leis demonstruoti ženkliai didesnes eksporto apimtis bei išaugusį darbo našumą. Be to, projektas turės įtakos tiekėjų ir susijusiems sektoriams, prisidės prie darbo vietų išsaugojimo ir darnaus vystymosi principų plėtojimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-234
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto